Mind Re-training

Skills, Guidance, Attitude, Creativity

Waarom Mind Re-Training bij Movement Re-Training Center?
Wat heeft het met beweging te maken?

Dit is een hele geode en intelligente vraag.
Mind Re-Training is een forum waar we ervoor kiezen om ons op vragen te richten die zowel fysieke als psychologische vragen aan elkaar verbindt, zoals:

 • Hoe heeft lichamelijkheid een plaats in de manier waarop mensen in de 21e eeuw bewegen?
 • Wat is de beste methode om te bewegen?
 • Wat is de beste bewegingstherapie in een tijd waarin meer en meer mensen een zittend leven leiden?
Uit onze ervaring is heel duidelijk gebleken dat de psychologische aspecten van beweging bestudeerd moesten worden. Wanneer de gedachten de overhand nemen, verliest het lichaam zijn belang en wordt de training negatief beïnvloed: twijfel, verwarring, weerstand tegenover verandering en oordelen werken als remmende factoren.

Om mensen oprecht inwendig in verbinding te laten komen met de beweging, is het belangrijk om de verschillende emoties en gevoelens, die veroorzaakt worden door de oefening, op een fysieke manier te benaderen in plaats van op een intellectuele manier. U moet proberen te voelen met uw lichaam in plaats van met uw hoofd. De intellectuele benadering is analytisch en overlaadt u met heel veel gedachten over welke spier en aangespannen moet worden en wanneer. U bent aan het denken maar niet echt aan het bewegen. Hier kunnen een heleboel redenen voor zijn maar heel vaak is het brein aan het proberen confronterende situaties te vermijden door fysieke feedback te filteren. Dit benadeelt uw vooruitgang in training. Het belangrijkste punt is dat u uw hoofd kunt misleiden maar u kunt uw lichaam niet misleiden.

Waarom kan ik mijn lichaam niet misleiden? Laten we het simpel houden!

Het brein heeft drie functies: Denken, Voelen en Willen.

Denken

De functie Denken is om betekenis te creëren en om dingen uit te zoeken. Deze functie wordt gestimuleerd door het begrijpen van onze levenservaringen: bewust zijn van wat er gaande is, analiseren wat er gebeurt, patronen ontdekken.

Voelen

De functie Voelen is om, de betekenis gecreëerd door de Denk functie, te controleren en te evalueren. Hoe positief of negatief is de situatie? Dit is hoe feedback wordt gecreëerd op wat er gebeurt in uw leven. Het gaat heel goed met me!! Of kijk uit, ik heb een probleem!

Willen

De functie Willen zet energie om in actie. Het houdt bij wat wenselijk is en wat mogelijk is. Het vertelt u continue: dit is het waard om te verkrijgen. Ga ervoor. Of het omgekeerde: dit is het niet waard om te verkrijgen. Doe geen moeite.

Cliënten komen naar ons center met verschillende achtergronden, culturen en manieren van denken. Zij dragen verschillende vroegere ervaringen met zich mee die positief, negatief of zelfs traumatisch kunnen zijn. Deze vroegere ervaringen hebben invloed op hun fysieke, emotionele en energieke persoon.

De sleutel voor het brein is om de dingen simpel te houden. Het is belangrijk om niet continue over uw lichaam en uw bewegingen te oordelen. De fysieke feedback die uw lichaam u geeft zullen de analytische mogelijkheden van uw brein overtreffen. Dit zou kunnen leiden tot een gevoel van overweldiging of zelfs paniek. Negeer dat. Het gaat prima met uw lichaam ook al kan uw brein dat nog niet begrijpen. Houd de bewegingen bij en ga door. Om dit te bereiken, passen wij onze diensten aan volgens de drie functies van het brein. Op die manier houden we het simpel voor uw brein zodat u zich kunt concentreren op uw lichaam!

Eenvoud is een basis element voor de ervaring van onze cliënten. We zullen duidelijke en directe oefeningen voor u creëeren in een duidelijke en directe taal, zonder oordelen.

Als professionele trainers hebben wij gewerkt met 12500 mensen van verschillende leeftijden. Terwijl wij werken met zo veel individuen gaan ook wij, als professionals, een enorme professionele en persoonlijke ontwikkeling door.

Deze aanzienlijke ervaring geeft ons de mogelijkheid om te observeren, ervaren en begrijpen hoe het brein ons fysieke persoon beïnvloedt. Daarom is het erg belangrijk om een veilige omgeving te creëeren voor onze cliënten om hun proces te beginnen en voor ons om in staat te zijn aan de verwachtingen van elke cliënt te voldoen. In elke dienst die wij aanbieden spelen de drie functies van het brein een grote rol: Denken, Voelen en Willen.

 

"Eyes are useless when mind is blind“

WAT betekent het?!
We zullen uw brein leren te concentreren op de lichaamsdelen die u aan het trainen bent en tegelijkertijd te observeren hoe uw lichaamsdeel reageert. Dit proces kan veel emoties en oordelen teweegbrengen: “maar mijn schouders, “ik voel niets”, “ik kan dat waar u om vraagt niet controleren”. Vanwege deze focus op het brein, verliest u de oprechte focus op het fysieke proces. In een moment als dit schieten de gedachten in het brein alle kanten op vanwege vroegere ervaringen met specialisten, docenten, andere methodes of fysieke trauma’s. In dit stadium mist het vertrouwen nog. U zult eerst vertrouwen moet opbouwen in uzelf en in ons. Dit vraagt om een methodisch, systematisch en gestructureerd trainingsschema.

Onze trainings-, revalidatie en bodywork programma’s zowel als alle diensten die wij aanbieden vereisen specifieke vaardigheden, begeleiding, instelling en creativiteit. De sleutel is om ervoor te zorgen dat uw brein vaardigheden krijgt, flexibel genoeg wordt om uw instelling te kunnen veranderen en zo zijn creatieve proces begint. Dan zult u onze training in uw dagelijks leven kunnen toepassen op functioneel, fysiek, emotioneel en energiek niveau.

De Mind Re-Training speelt de belangrijkste rol in al onze diensten. In al onze diensten (functionele training, revalidatie, somatisch bodywork, groepslessen, educatie en presentatie) moeten wij individuele behoeftes identificeren en vertrouwen opbouwen. Dit doen wij door middel van transparantie.

Bij Movement Re-Training Center is transparantie gebaseerd op wat u wilt weten en horen. We hebben een lijst opgesteld, genaamd “zelf-curriculum” , die de meest voorkomende problemen die cliënten tegenkomen samenvatten. Dit zijn de hoofd punten waar wij mee te maken hebben op een transparante manier, zodat vertrouwen kan worden opgebouwd.
Het zelf-curriculum bevat:
 • Zelfbewustzijn: uzelf observeren en uw gevoelens herkennen.
 • Persoonlijke besluitvorming: examiner uw acties en ken de gevolgen.
 • Uw gevoelens beheren en ‘interne gesprekken’ beoordelen om negatieve gedachtes zoals innerlijke neerhalende opmerkingen te controleren.
 • Omgaan met stress: de waarde van oefeningen, begeleide beeldspraak en ontspanningsmethodes leren.
 • Empathie: anderen begrijpen.
 • Communicatie: effectief over gevoelgens praten, een geode luisteraar worden en leren vragen te stellen.
 • Zelf-onthulling: openheid waarderen en vertrouwen opbouwen in een relatie.
 • Inzicht: patronen identificeren in uw emotionele leven en reacties en vergelijkbare patronen herkennen bij anderen.
 • Zelf-acceptatie: trots voelen en uzelf in een positief licht zien, uw sterke en zwakke punten herkennen en om uzelf kunnen lachen.
 • Persoonlijke verantwoordelijkheid: verantwoordelijkheid nemen, de consequenties van uw beslissingen en acties herkennen, uw gevoelens en buien accepteren, uw beloften nakomen.
 • Groepsdynamiek: weten wanneer u moet leiden en wanneer u moet volgen.

Waarom Mind Re-Training bij Movement Re-Training Center?

Omdat wij eenvoud brengen in een samenstelling van basis elementen van de ervaringen van het brein van onze cliënt. Wij zijn in staat om duidelijke beweging en directe oefeningen voor cliënten te creëren in een duidelijke en directe taal, niet overschaduwd met theoriën, filosofiën en oordelen.

Het Movement Re-Training Center heeft een unieke structuur die het voor cliënten mogelijk maakt om op fysiek, mentaal en psycho-somatisch niveau te werken en vooruit te gaan op een holistische manier. Holistsich betekent zonder fragmentatie. Fragmentatie ontstaat omdat het brein en het lichaam op hele verschillende manieren werken. Het brein hanteert systemen terwijl het lichaam gevoelens verwerkt. Deze twee verenigen in dezelfde gelijke ervaring voorkomt fragmentatie en creërt een oprechte fysieke ervaring. Deze verenigde holistische ervaring vereist de juiste omgeving en de juiste begeleiding. Bij Movement Re-Training Center volgt u uw individuele proces en wordt u hierin begeleid door een gekwalificeerde trainer in een veilige, respectvolle en niet-oordelende omgeving zodat vertrouwen kan worden opgebouwd en zodat u uzelf kunt zijn!

Dit is ons niet-oordelende beleid.

Boek uw privé of groepssessie