Gedragscode

Voor trainers en cliënten

We vragen u andermans sessie niet te onderbreken met commentaar, suggesties of vragen.


Het huidige beleid is opgesteld en zal gehandhaafd worden om voor iedereeen bij Movement Re-Training Center een veilige omgeving the creeëren. Er wordt van Trainers, Cliënten, Self-Trainers, Gasten, Begeleiders en Bezoekers verwacht dit beleid na te volgen.

Het Movement Re-Training Center heeft een unieke manier van werken die het voor onze cliënten mogelijk maakt om op fysiek, mentaal en psycho-somatisch niveau te werken en te groeien. Elke cliënt volgt zijn/haar individuele proces en wordt hierin begeleid door een gekwalificeerde trainer.

Wees u er van bewust dat een grote meerderheid van onze cliënten naar ons toe komt na een zeer lange periode waarin zij zich niet gehoord voelden en niet de hulp, ondersteuning en het begrip kregen die zij nodig hadden.

Het is van immens belang dat deze processen plaats vinden in een veilige, respectvolle en niet-oordelende omgeving waarin een cliënt heeft geaccepteerd begeleid te worden door een trainer. Alleen dan kan vertrouwen worden opgebouwd zodat de cliënt zichzelf kan zijn ongeacht zijn/haar achtergrond, geslacht, sexuele geaardheid en geloof.

Ieder ander die geen deel is van deze relatie, dat kan zijn een andere trainer, een self-trainer, een andere cliënt, een gast, een bezoeker of een begeleider, is een buitenstaander.

Voor u, een buitenstaander, kan een dergelijk proces, dat plaats vindt onder de begeleiding van een gekwalificeerde trainer, verassend of onbekend zijn. Daarentegen zou deze u aan zeer specifieke en levendige ervaringen uit het verleden kunnen herinneren. Dit kan voor u zowel prettig als onprettig zijn. Het kan makkelijk gebeuren dat u wat u ziet of hoort verkeerd beoordeelt of interpreteert omdat het deel is van het proces van een ander en niet die van uzelf.

Het is de verantwoordelijkheid van het Movement Re-Training Center om ervoor te zorgen dat alle processen plaats vinden onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer die in staat is om een cliënt te begeleiding op een veilige en gecontroleerde manier.

Wij verwachten van u, als een buitenstaander, dat u deze relatie respecteert door ten alle tijden een niet-oordelende houding aan te nemen. Dat betekent afzien van elke interventie of inmenging in de relatie tussen de trainer en de cliënt.

Het is belangrijk dat u de door de trainer gekozen benadering en method respecteert zelfs wanneer u deze niet begrijpt. Geef geen commentaar en verstoor de sessie van een cliënt op geen enkele manier. Zet alstublieft uw eigen kennis, ervaring, mening en geloof opzij.

Wanneer u vragen heeft, iets wat u heeft gehoord of gezien niet begrijpt of het gevoel heeft dat u getuige was van ongepast gedrag, raadpleegt u dan eerst het white board tegenover de kleedkamers. Wanneer u nog steeds bezorgd bent, maakt u dan graag een afspraak met het Movement Re-Training Center om de kwestie te bespreken.

Het Movement Re-Training Center behoudt het recht om de relatie met elke cliënt of trainer die zich niet aan deze regels houdt te beëindigen.

Wij geloven dat deze regels bijdragen om het Movement Re-Training Center tot een veilige, stabiele en vertrouwde plek te maken waar iedereen kan leren, groeien en zichzelf kan zijn op een respectvolle en bijbehorende manier.

RECHTEN van de Cliënt

  • Gerespecteerd worden.
  • Eerlijk behandeld te worden.
  • Veiligheid.
  • Nooit beoordeeld worden.
  • Juist geïnformeerd te worden over alle interne regels.

VERANTWOORDELIJKHEDEN van de Cliënt

  • Alle interne regels van het Movement Re-Training Center handhaven.
  • Processen van andere cliënten respecteren.
  • Vragen bij onbegrip privé stellen en nooit tijdens andermans sessie.