Annuleringsvoorwaarden

Voor cursus en studiokosten

Als u de docententraining waarvoor u zich heeft ingeschreven onverhoopt toch niet kunt bijwonen, dan is het mogelijk om de studiokosten over te hevelen naar een nieuwe cursusdatum in hetzelfde of het volgende kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat u ons hier minimaal twee maanden voor de geplande cursusdatum schriftelijk van op de hoogte stelt en de nieuwe cursusdatum beschikbaar is.

In geval van annulering van uw zijde, worden de studiokosten niet terugbetaald. Meld u dus alleen aan als u er zeker van bent dat u de betreffende docententraining gaat volgen.
Met betrekking tot het cursusgeld is het volgende restitutiebeleid van toepassing.
In geval van annulering van uw zijde:

  • Meer dan 30 dagen voor de eerste dag van de docententraining waarvoor u zich heeft ingeschreven, worden alleen de studiokosten in rekening gebracht.
  • 30 dagen of minder, maar meer dan 14 dagen voor de eerste dag van de docententraining waarvoor u zich heeft ingeschreven, worden de studiokosten en 25% van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • 14 dagen of minder, maar meer dan 3 dagen voor de eerste dag van de docententraining waarvoor u zich heeft ingeschreven, worden de studiokosten en 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • 3 dagen voor de eerste dag van de docententraining waarvoor u zich heeft ingeschreven of ten tijde van de docententraining, worden zowel de studiokosten als de volledige cursuskosten in rekening gebracht.

Als het Movement Re-Training Center genoodzaakt is om een docententraining te annuleren, worden de studiokosten en cursuskosten uiteraard volledig aan u gerestitueerd. Het Movement Re-Training Center vergoedt geen reis- en verblijfkosten, ook niet in geval van annulering of gewijzigde planning van onze zijde. U dient zelf maatregelen te treffen om dergelijke kosten in geval van annulering te beperken, b.v. middels een reis- of annuleringsverzekering.

Voorwaarden

Het annuleringsbeleid voor de studiokosten en cursuskosten en alle andere voorwaarden op deze pagina maken deel uit van de productvoorwaarden voor onze docentenopleiding. Bij inschrijving voor een docententraining aanvaardt u deze productvoorwaarden als onderdeel van uw overeenkomst, evenals onze algemene voorwaarden. In geval van eventuele tegenstrijdigheid tussen de productvoorwaarden en de algemene voorwaarden, prevaleren de productvoorwaarden.